BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krakowski Jędrzej
Title
Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 4, s. 5-16
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Integracja gospodarcza, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka podatkowa, Euro
Economic and political integration of Europe, Economic integration, Economic and Monetary Union (EMU), Tax policy, Euro
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zdaniem autora mechanizm i dynamika procesów integracyjnych Wspólnoty Europejskiej upowżniają do stwierdzenia, że najlepszym punktem wyjścia do debaty o przyszłości Europy jest analiza konsekwencji obecnego stanu integracji gospodarczej. W UE ten proces jest dalece zaawansowany lecz niejednolity. Opiera się na unii celnej i wspólnym rynku 25 państw o zróżnicowanej strukturze gospodarczej i zróżnicowanym poziomie rozwoju. Jeśli wewnątrz Unii Walutowej nie wystąpią większe perturbacje gospodarcze, to droga do unii gospodarczej i politycznej się wydłuży, ponieważ w warunkach zagrożenia łatwiej podejmować radykalne decyzje. W normalnych okolicznościach zmobilizowanie opinii publicznej do poparcia daleko idących reform jest znacznie trudniejsze.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Andreani: What Future for Federalism? Centre for European Reform Essays. London 2002.
 2. G. Andreani: Europe's Uncertain Identity. Centre for European Reform Essays. London 2000.
 3. R. Baldwin, Ch. Wypłosz: The Economics of European Integration, Part V, Monetary Union. London, New York 2004, s. 395.
 4. B.R. Barber: Skazani na globalizację. "Gazeta Wyborcza" z 1-2 października 2005 r.
 5. M. Feldstain: The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability. "Journal of Economic Perspectives", 1997, nr 4.
 6. "The Future of the European Union: French and British Perspectives", Report of a Seminar Franco-British Council, June 2003 - www.trancobritish council.org.uk.
 7. H. Grabbe, U. Guerot: Could a Hardcore Run the Enlarged EU? Centre for European Reform Briefing Note. London 2004.
 8. D. Gros, T. Mayer, A. Ubide: The Dog that Lost Its Bark. "CEPS Policy Brief, 2004, nr 58.
 9. J. Habermas: Koniec konstytucji czy Europy? "Europa" z 22 czerwca 2005 r., tłumaczenie artykułu z "Suddeutsche Zeitung" z 6 czerwca 2005 r.
 10. P. Jacquet, J. Pisani-Ferry: Economic Policy Co-ordination in the Euro-zone, CER, January 2001.
 11. L. Oręziak: Aktualne i przyszłe kierunki rozwoju obszaru euro. "Bank i Kredyt", 2000, nr 12;
 12. L. Oręziak: Polityka budżetowa na obszarze euro (cz.II). "Bank i Kredyt", 2002. nr 7.
 13. L.M. Pacheco: Fiscal Federalism, EMU and Shock Absorption Mechanism: a Guide to Literature. "European Integration Online Papers", 2000, vol. 4, s. 5-6.
 14. G. Paluszak: Euro jako szansa czy zagrożenie Europejskiej Unii Walutowej, federalizmu fiskalnego i unii politycznej? "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 2.
 15. H. Persson: Scenarios for the Future of the European Union. Copenhagen Institute for Futures Studies. Copenhagen 2003.
 16. K. Szeląg: Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa, cz. I i II. "Wspólnoty Europejskie", 2003, nr 11, 12.
 17. K. Szeląg: Jednolita polityka budżetowa w strefie euro - realna wizja czy utopia? "Bank i Kredyt", 2003, nr 11-12.
 18. K. Szeląg: Polityka gospodarcza w strefie euro: koordynacja czy centralizacja? "Bank i Kredyt", 2004, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu