BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba-Załucka Halina
Title
Prawo do pracy jako przedmiot regulacji konstytucyjnych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 2, s. 2-8
Keyword
Prawo konstytucyjne, Konstytucja RP, Konstytucja, Praca, Polityka zatrudnienia
Constitutional law, RP Constitution, Constitution, Labour, Employment policy
Country
Europa, Polska
Europe, Poland
Abstract
Artykuł dotyczy jednego z ważniejszych praw socjalno - ekonomicznych, czyli prawa do pracy. Polska Konstytucja z 1997 r. traktuje je jako prawo wolnościowe. Autorka ukazuje rozwiązania konstytucyjne tego problemu w wybranych państwach europejskich na tle polskich regulacji prawnych. Okazuje się, że mimo iż konstytucje państw europejskich szeroko ujmują różne elementy prawa pracy, to prawo do pracy wprost jest określone tylko w nielicznych ustawach zasadniczych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu