BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suszko Agnieszka
Title
Odpowiedzialność społeczna w Tesco Polska
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 6, s. 54-62
Keyword
Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)
Company
TESCO (Polska) Sp. z o.o.
Abstract
Tesco na polskim rynku angażuje się społecznie i charytatywnie, realizuje tym samym program społecznej odpowiedzialnośi biznesu. Omówiono jak zaangażowanie społeczne wygląda w odniesieniu do klientów, pracowników i dostawców. Wyróżniono również, jakie przeprwadzno akcje społeczne i charytaywne, oraz jak Tesco realizuje swoją plitykę dbania o środowisko naturalne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu