BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Agnieszka
Title
Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 6, s. 63-75, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Zarządzanie wiedzą
Employees in enterprise, Human capital, Intellectual capital, Knowledge management
Abstract
W artykule jest mowa o zawodowych wyzwaniach zarządzania wiedzą, specyfice pracy dyspozytorów wiedzy/brokerów informacji/infobrokerów, o wspieraniu przez nich rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, a tym samym o wpływie jaki wywierają na procesy zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartnicki M. (2001), Zarządzanie wiedzą w organizacji [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, red., "Zarządzanie w ochronie zdrowia - narzędzia pracy menedżera ", Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 2. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Konrad Group (1989), The invisible Balance Sheet: Key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies, Stockholm.
 4. Miś B. (2001), Zawód: infobroker, "Wiedza i Życie", nr 4.
 5. Mandziej-Jeżyna M. (2004), Wpływ implementowania standardów europejskich zarządzania informacją na wizerunek menedżerów [w:] Marta Juchnowicz, red., "Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi", Poltext, Warszawa.
 6. Nonaka I., Konno N. (1998), The concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation, "California Management Review", Spring , Vol. 40, No. 3.
 7. Nycz M, Owoc M.L. (2003), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 8. Gryguc E. (2002), Profesjonalista w świecie informacji, "Gazeta IT", nr 6 (14) czerwiec.
 9. Polak K. (2003), Broker informacyjny, "Gazeta Prawna", nr 238 (1094) 8.12.2003.
 10. Probst G., Raub S., Romhard K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Sajkiewicz A. i Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa.
 12. Sajkiewicz A., red. (2002), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 13. Steward T. A. (1997), Intellectual Capital, bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
 14. [www.1praca.gov.pl/infobroker.html]
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu