BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodyński Andrzej, Jabłoński Marek, Jabłoński Adam
Title
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 5, s. 39-42, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja biznesu, Strategiczna Karta Wyników, Organizacje non-profit, Zaufanie organizacyjne
Enterprise management, Business management, Balanced Scorecard (BSC), Non-profit organisations, Organizational trust
Note
Zawiera rysunki: [1] Piramida kolejności perspektyw Balanced Scorecard dla przedsiębiorstw, [2] Piramida kolejności perspektyw Balanced Scorecard dla organizacji non profit, [3] Zmodyfikowana piramida kolejności perspektyw Balanced Scorecard dla organizacji non profit, [4] Model Karty Wyników Relacji (Raltionship Scorecard), [5] Społeczna mapa strategii
Abstract
W artykule przedstawiono interpretację zastosowania modelu Balanced Scorecard (Strategicznej Karty Wyników) w organizacjach non profit ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich wyników zarówno w kontekście społecznego oddziaływania, jak i zarządzania zaufaniem. Wskazano punkty wspólne i różnice w odniesieniu do SKW dla przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Chodyński, M.M. Jabłoński, A.S. Jabłoński, „TQM Scorecard - nowoczesne narzędzie wspierające realizację strategii jakości", Problemy Jakości, 2005, 5, s.11.
 2. A. Sargeant, „Marketing w organizacjach non profit", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 17.
 3. M. Huczek „Marketing organizacji non profit", Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2003, s. 50.
 4. R. Eschenbach, C. Horak „Fuhrung der Nonprofit Organisation,", Bewahrte Instrumente in praktischen Einsatz, Schaffer Poeschel Verlag, Stuttgart 2003, s. 60.
 5. R. S. Kapłan, D. P. Norton "The Balanced Scorecard. Translating strategy into Action", Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 41-42.
 6. R. S. Kaplan, D. P. Norton " Strategy Maps, Der Wegvon immaterillen Werten zum materiellen Erfolg", Schaffer - Poeschel Stuttgart 2004, s. 405-413.
 7. R. G. Schuch, L. C. Leviton, „ A framework to assess the development and capacity of non-profit agencies", Evoluation and Program Planning 29 (2006), s. 172.
 8. C. E. Thayer, A. H. Fine „Evaluation and outcome measurement in the non-profitsector: stakeholders participation", Evaluation and Program Planning 24 (2001), s. 108.
 9. Henning - Thurau, K.P.Gwinner, D.D. Gremler „Under standing Relationship Marketing Outcomes -An Integration of Relational Benefits and Relationship Quality", Journal of Service Research, Vol. 4, February 2002, s. 230-247.
 10. Henning - Thurau, A. Klee "The Impact of Customer Satisfaction and Relationschip Quality on Customer Retention; A Critcal Reassessment and Model Development", Psychology&Marketing, Vol.14, December 1997, s. 753.
 11. M. De-Los-Angeles Gil Estallo, F. Giner de La Fuente, C. Griful-Miguela, "The Strategic Socjal Map of a Nongovermental Organization", International Advances in Economic Research (2006), Nr 12, s. 107.
 12. M. Jabłoński „Rola menedżera w organizacji non profit, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit", praca zbiorowa pod redakcją A. Chodyńskiego, M.Huczka i I. Sochy, Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2005, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu