BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badura Lucyna, Giemza Mariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Predoń Bogumił
Title
Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 5, s. 45-49, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Jakość produktu, Wyroby ceramiczne
Quality management, Product quality, Ceramic products
Note
Zawiera rysunki: [1] Wykres Pareto-Lorenza z uwzględnieniem wskaźników analizy FMEA, [2] Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy dla procesu produkcji płytek ceramicznych typu gres nieszkliwiony. Zawiera tabele: [1] Charakterysytka techniczna płytki ceramicznej typu gres nieszkliwiony, [2] Lista zbiorcza występowania wad na płytkach gresowych nieszkliwionych, [3] Analiza FMEA dla wybranych wad płytek ceramicznych typu gres nieszkliwiony
Abstract
W artykule przedstawiono badania na temat zastosowania wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych. Określono dokładny przedmiot oraz metodykę badań. Artykuł zakończono analizą wyników i wnioskami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Goetsch D.L., Davis S.B.: Quality management: introduction to total quality management for production, processing, and services. Upper Saddle River, Pearson Education 2006.
  2. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006. PN-EN.
  3. ISO 9001:2001: Systemy zarządzania jakością -Wymagania.
  4. PN-EN 14411:2005: Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
  5. Pr. zb. pod red. T. Sikory: „Narzędzia zarządzania jakością". Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu