BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniczka Jarosław
Title
Analiza i ocena apeli reklamowych
Advertising Appeals in Polish Press Advertising: The Analysis and Evaluation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing (2), 2006, nr 1110, s. 110-118
Issue title
Problemy teorii i praktyki marketingu
Keyword
Reklama prasowa, Reklama w mass mediach, Techniki reklamy, Efektywność reklamy, Analiza porównawcza
Press advertising, Advertising in mass media, Advertising technique, Advertising efficiency, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono opracowanie części wyników badań polegających na szczegółowej obserwacji i opisie 250 reklam, zamieszczonych w kilkunastu ogólnopolskich dziennikach i czasopismach w okresie od stycznia do września 2003, oraz na ich porównaniu z punktu widzenia zawartości kreatywnej przekazu. Jako kryteria analizy porównawczej wybrano: typ apelu wykorzystywany w reklamie, zasadniczy rodzaj kreatywnej techniki wykonania reklamy, typ zawartości werbalnej reklamy oraz typ elementów niewerbalnych reklamy.

The article presents the results of the analysis of advertising appeals identified in 250 advertisements placed in Polish press in 2003. It is a part of a bigger research project dedicated to the creative strategy in Polish press advertising. The appeals were described and classified according to three basic criteria: the way of offer presentation, informational content of the message and the consumer attitude built by the advertisement. Different types of appeals were selected, including feature-benefit appeal, problem-solution appeal and image appeal, rational and emotional appeals or positive and negative appeals. Next, the quantitative analysis of the appeals was conducted and the relations between the type of advertising appeal and product category advertised were indicated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gdzie popłynęły pieniądze, Rynek reklamy w Polsce, „Businessman Magazine” czerwiec 1998.
  2. Rossiter J.R., Percy L., Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, New York 1987.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0720
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu