BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łunarski Jerzy, Stadnicka Dorota
Title
Standaryzacja systemu zarządzania innowacjami
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 6, s. 20-23, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Doskonalenie organizacji, Potencjał innowacyjny
Enterprise management, Innovations, Innovative character, Enterprise innovation, Organisation improving, Innovation potential
Note
Zawiera rysunki: [1] Ogólna struktura standardu zarządzania innowacjami i dokumentacji systemu, [2] Główne procesy i podprocesy oraz ich powiązania w systemie zarządzania innowacjami, [3] Schemat strukturalny sterowania potencjałem innowacyjnym w systemie zarządzania innowacjami, [4] Typowy przebieg procesu innowacji technicznej, [5] Czynniki hamujące możliwości innowacyjne i rozwój potencjału innowacyjnego, [6] Przybliżony przebieg procesów innowacyjnych i ich powiązań z różnymi aspektami zarządzania
Abstract
W artykule omówiono podstawy standardu zarządzania innowacjami, jego wymagania i założenia. Zaprezentowano procesowe podejście w zarządzaniu innowacjami. Przedstawiono potencjał innowacyjny organizacji i jego doskonalenie oraz efektywność i skuteczność systemu zarządzania innowacjami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Łunarski, D. Stadnicka: Intensyfikacja działalności innowacyjnej w systemie zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 11/2006.
  2. J. Łunarski, D. Stadnicka: Potencjał i procesy innowacyjne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116, 2006.
  3. J. Łunarski, D. Stadnicka: O możliwościach standaryzacji zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Seminarium nt. "Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorami w celu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych". MARR SA, Mielec, 30.11.2006 (materiał niepublikowany).
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu