BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Małgorzata
Title
Nowe formy turystyki wiejskiej w Polsce
New Forms of Rural Tourism in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 302-305, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Turystyka, Agroturystyka, Ekoturystyka
Tourism, Agrotourism, Ecotourism
Note
synopsis, summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono nowe formy turystyki wiejskiej w Polsce. Omówiono rolę i znaczenie hipoterapii oraz ekoturystyki, jako tych, które prowadzą do aktywizacji gospodarczej poszczególnych regionów i do rozwoju tzw. wiejskiej przedsiębiorczości. W dalszej części opracowania wskazano korzyści i bariery rozwoju wyżej wymienionych form turystyki wiejskiej. (oryg. streszcz.)

New forms in rural tourism in Poland have been presented in this article. Hypotherapy and ecotourism were discussed in this paper as such forms which are providing economic activisation and rural enterprise development to particular regions. Further advantages and barriers of above-mentioned rural tourism forms have been show. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. http://www.ekoportal.pl, dnia 20.03.2006
  2. http://hipoterapia_sopot.free.ngo.pl, dnia 27.02.2006
  3. http://hipoterapia.mfo.pl2006
  4. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, www.hipoterapia.info.pl, dnia 23.03.2006.
  5. Rutkowska M., Pakulska J. 2000: Hipoterapia szansą regionu niżańskiego. [W:] Gospodarcza aktywizacja regionu międzyrzecza Wisły i Sanu przez rozwój turystyki i rekreacji. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku.
  6. Woś A. 1994: Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. Wyd. SGH, Warszawa.
  7. Zaręba D. 2000: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu