BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Andrzej
Title
Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 1, s. 25-27
Keyword
Controlling strategiczny, System wczesnego ostrzegania, Przewaga konkurencyjna
Strategic controlling, Early warning system, Competitive advantage
Abstract
Zwrócono uwagę na dążenie do wykorzystywania systemów wczesnego ostrzegania i wczesnego rozpoznania jako jednego z narzędzi służących do budowy przewagi konkurencyjnej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy jest to možliwe, jakie argumenty przemawiają za słusznością takiej tezy? Przedstawiono etapy budowy systemu informacyjnego wczesnego ostrzegania oraz przykładowe wskaźniki przydatne w konstruowaniu systemu wczesnego ostrzegania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H.J. ANSOFF, Managing Surprise and Discontinuity - Strategic Response to Weak Signals, "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung", nr 3/1976, s. 129-152.
 2. U. BERTRANA, Höhere Effektivität des Controllings durch Nutzung der Früherkennungsphilosophie, [w:] D. LAWA (red.) i inni, Zukunftsgerichtetes Controlling, Gabler, Wiesbaden 1996, s. 61-78.
 3. U. BRECHT, Controlling für Führungskräfte, Was Entscheider im Unternehmen wissen müssen, Gabler, Wiesbaden, 2004, s. 110-113.
 4. C. DEUTSCH, Frühwarnsysteme: Hei-lauf entsetzt, "Wirtschaftswoche", nr 42/1994, s. 96-98.
 5. D. HAHN, W. KLASMANN, Aufbau und Funktionsweise von betrieblichen Früh warnsysteme in der Industrie, Giessen 1979.
 6. A. KALETA, Strategie konkurencji w przemyśle, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 104-227.
 7. A.K. KOŹMINSKI, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004, s. 7-8 i dalsze.
 8. U. KRYSTEK, G. MÜLLER-STEWENS, Frühaufklärungfür Unternehmen, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1993, s. 174 i dalsze.
 9. O konkurencyjności decyduje wiedza, rozmowa z Januszem Potocznikiem, komisarzem UE ds. Nauki i Badań, "Rzeczpospolita", 30 (7019) z 5-6.05.2005 r., s. 33.
 10. Z. PIERŚCIONEK, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003 - rozdz. 5, s. 199-279.
 11. J. REISER, Frühwarnsysteme für die Unternehmungspraxis, München 1980.
 12. J. ROKITA, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 70-180.
 13. A SIKORSKI, Systemy informacyjne wczesnego ostrzegania jako narzędzie controllingu, "Zeszyty Naukowe SWSzEiZ", nr 1/1999, s. 81-85.
 14. A. SIKORSKI, Systemy wczesnego ostrzegania, [w:] K. FABIAŃSKA, J. ROKITA, Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1991, t. III, s. 160-179, a także: Unikanie błędów w planowaniu strategicznym "Zarządzanie na Świecie", nr 1/2004, s. 21.
 15. D. SIMON, Die Früherkennung von strategischen Diskontinuitäten. Erfassung von "weak signals" Wien Universität, Wien 1986.
 16. H. SIMON, Szukamy przewagi konkurencyjnej, "Gazeta Wyborcza" z 26.01.2005 r., s. 23.
 17. Vahlens Grosses Controlling-Lexikon, C.H. Beck, Franz Vahlen, München 1993, s. 254-256.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu