BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendyk Edward
Title
Polsko-niemieckie transgraniczne przewozy drogowe
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2006, nr 2, s. 7-15
Keyword
Przewozy towarowe, Transport drogowy, Region przygraniczny, Samochody ciężarowe, Współpraca regionów przygranicznych, Dyrektywy WE, Regulacje prawne
Cargo transportation, Road transport, Border areas, Lorries, Region cross-border cooperation, EC directives, Legal regulations
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Międzynarodowe drogowe przewozy towarowe pomiędzy Polską a Niemcami oraz innymi krajami Europy Zachodniej realizowane są przez przewoźników na podstawie przepisów Konwencji CMR. Umowa pomiędzy Polską i RFN przewiduje 8 drogowych przejść granicznych. Rolę szczególną odgrywają zatem rejony przygraniczne ze swoimi terminalami, które jednak w niedalekiej przyszłości będą musiały być zmodernizowane i przystosowane m.in. do intermodalności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Ciesielski, Koszty kongestii transportowej w miastach. Wydawnictwo AE, Poznań 1986, s. 13.
  2. W. Górski, E. Mendyk, Prawo transportu lądowego. WKŁ, Warszawa 2005, s. 73.
  3. Mapa samochodowa, Polska, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2005.
  4. www.sg.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu