BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zych Adam
Title
Czynniki hamujące wzrost wynagrodzeń
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 11-12, s. 19-21
Keyword
Polityka płacowa, Poziom płac, Płace, Konkurencja rynkowa, Zamówienia publiczne, Fundusz płac
Wage policy, Wage level, Wages, Market competition, Public procurement, Wage bill
Abstract
Oczywistym warunkiem godziwego wynagradzania pracowników jest uzyskiwanie przez firmę w miarę korzystnych wyników ekonomiczno-finansowych, stanowiących podstawę do utworzenia odpowiednio wysokiego poziomu funduszu płac. Spełnienie tego wymogu w warunkach gospodarki rynkowej napotyka na istotne utrudnienia w postaci ostrej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku. Jeszcze bardziej niekorzystnie sytuacja wygląda w sferze zamówień publicznych, gdzie zjawisko niemal rujnującej konkurencji jest widoczne gołym okiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu