BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna
Title
Analiza obserwowanych czynników meteorologicznych i poziomów zanieczyszczenia na terenie wybranych miast Górnego Śląska : metody statystyczne w badaniach ekonomicznych
Analysis of Meteorological Factors and Pollution Level in Upper Silesian City
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 21, s. 107-122, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Metody statystyczne w badaniach ekonomicznych
Keyword
Zanieczyszczenie powietrza, Meteorologia, Prognostyka, Regresja liniowa, Analiza wielowymiarowa
Air pollution, Meteorology, Forecaster, Linear regression, Multi-dimensional analysis
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki analizy maksymalnych stężeń zanieczyszczeń dla czterech związków gazowych (CO, NO2, O3, SO2). Do analizy wykorzystano procedurę regresyjną w celu zidentyfikowania istotnych zmiennych umożliwiających prognozę maksymalnego poziomu badanych związków zanieczyszczających.

Making prediction of the pollution level we can do in deterministic or stochastic way. Different groups of looking for prediction are regression models. Management of control and public warning strategies for ozone, carbon oxide, nitrogen oxide and nitrogen dioxide (O3, CO, NO, NO2) levels requires accurate forecasts of the concentration of maximum levels of each veriables. We build prediction models for these four variables. We used regression model procedure to identify significant variables for predicting the maximum level of each emission. (short original abstarct)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu