BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Socha Karolina
Title
Transfer katastrof
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 7, s. 28-30
Keyword
Ubezpieczenia, Obligacje katastroficzne, Innowacje finansowe, Rynek ubezpieczeniowy, Reasekuracja, Klęski żywiołowe
Insurances, Catastrophe bonds, Financial innovations, Insurance market, Reinsurance, Natural disaster
Note
Zawiera rysunek: "Proces emisji obligacji katastroficznych" oraz wykres: "Globalne straty sektora ubezpieczeń majątkowych spowodowane katastrofami w latach 1970-2004 (w cenach z 2004)"
Abstract
Koszty katastrof obciążające globalny rynek ubezpieczeniowy rosną systematycznie. W 2005 roku wysokość odszkodowań osiągnęła rekordową kwotę 80 mld USD, z czego większość wypłaci rynek ubezpieczeń majątkowych. Jednak tak ogromne koszty mogą zagrozić wypłacalności ubezpieczycieli ze względu na niekorzystny bilans strat i wartości rynku ubezpieczeń majątkowych. W artykule omówiono także obligacje katastroficzne, które pozwalają na wykorzystywanie ich jako narzędzia transferu ryzyka również przez podmioty spoza rynku usług ubezpieczeniowych, poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu