BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwiec Paweł
Title
Miejsce postmodernizmu w naukach o organizacji i zarządzaniu
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 2, s. 13-16
Keyword
Zarządzanie, Teorie zarządzania, Organizacja i zarządzanie
Management, Management theories, Organisation and management
Abstract
Zwrócono uwagę na popularność idei postmodernizmu. Porównano podstawowe właściwości obiektywistycznego i konstruktywistycznego modelu poznania. Przybliżono zagadnienia postmodernistycznego zarządzania i organizacji postmodernistycznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. ACROYD, Paradigms Lost: Paradise Regained, [w:] Rethinking Organizational Theory and Analysis, pod red. M. REEDA i M. HUGHESA, Sage, London 1992.
 2. A. BRONK, Krajobraz postmodernistyczny, "Ethos", nr 1-2, 1996, s. 83-84.
 3. M. BUCHOWSKI, M. KEMPNY, Czy istnieje antropologia postmodernistyczna, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, pod red. M. BUCHOWSKIEGO, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1999, s. 9.
 4. M.A. CALAS, L. SMIRCICH, Past Postmodernism? Reflections and Tentative Directions, "Academy of Management Review", 24 (4), 1999, s. 649.
 5. R. CHIA, Organization Theory as Deconstructive Practice, DeGruyter, Berlin 1996.
 6. S.R. CLEGG, Postmodern Management? "Journal of Organizational Change Management", 5(2), 1992, s. 31.
 7. R. COOPER, Modernism, Postmodernism and Organizational Analysis 3: The Contribution of Jacques Derrida, "Organization Studies", 10 (4), 1989.
 8. D. DAUDI, Con-versing in Management' s Public Place, "Scandinavian Journal of Management", 6,1990, s. 286.
 9. U. ECO, Imię róży, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 78, 84.
 10. M. FEATHERSTONE, In Pursuit of the Postmodern, "Theory, Culture and Society", 5 (2/3), 1988, s. 207.
 11. E. GELLNER, Postmodernizm, rozum i religia, PIW, Warszawa 1997, s. 95.
 12. J. GILLESPIE, G. MEYER, Gender, Voice, Electronic Commmunication and Postmodern Values, "Journal of Organizational Change Management", 8 (2), 1995, s. 33-35.
 13. A.G. GROSS, The Rhetoric of Science, Harvard University Press, Cambridge 1990, s. 3.
 14. D. HARVEY, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Cambridge 1989, s. 10.
 15. J. HASSARD, Postmodern Organizational Analysis: Toward a Conceptual Framework, "Journal of Management Studies", 31 (3), 1994, s. 304.
 16. N. JACKSON, P. CARTER, In Defence of Paradigm Incommensurability, "Organization Studies", 12 (1), 1991.
 17. F. JAMESON, Postmodernism and Consumer Society, [w:] Postmodern Culture, pod red. H. FOSTERA, Pluto Press, London 1983, s. 124 O 125.
 18. C. JANCKES, What Is Post-modernism?, Rizzoli, New York 1989, s. 27.
 19. M. KILDUFF, A. MEHRA, Postmodernism and Organizational Research, "Academy of Management Review", 22 (2), 1997, s. 457.
 20. S. KOWALCZYK, Idee filozoficzne postmodernizmu, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2004, s. 5.
 21. M. KWIEK, Postmodernizm - czas schyłku czy przejścia?, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, pod redakcją Anny ZEIDLER-JANISZEWSKIEJ, Instytut Kultury, Warszawa 1991, s. 151.
 22. S. LINSTEAD, R. GRAFTON-SMALL, On Reading Organizational Culture, "Organization Studies", 13 (3), 1993.
 23. J. MIZIŃSKA, Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 251.
 24. S. MORAWSKI, Niewdzięczne rysowanie mapy. O postmodernie (izmie) i kryzysie kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 21.
 25. S. MORAWSKI, Paradygmat filozofowania, "Ethos", nr 1-2, 1996, s. 129.
 26. A. MOTYCKA, Postmodernizm a kryzys kulturowy, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. CZERNIAKAi A. SZAHAJA, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 319.
 27. Ch. NORRIS, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001, s. 12-15.
 28. M. PARKER, Post-modern Organizations or Postmodern Organization Theory, "Organization Studies", 13 (1), 1992, s. 2.
 29. H. PERKOWSKA, Postmodernizm, a metafizyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 27.
 30. R. RORTY, Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996, s. 21.
 31. P.M. ROSENAU, Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Introads, and Instrusions, Princeton University, Princeton 1992, s. 6.
 32. M. RYAN, Postmodern Politics, "Theory, Culture and Society", 5 (2/3), 1988, s. 559.
 33. A. SZAHAJ, Bać się postmodernizmu, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. CZERNIAKA i A. SZAHAJA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 8.
 34. A. SZAHAJ, Co to jest postmodernizm, "Ethos", nr 1-2, 1996, s. 65.
 35. A. SZAHAJ, Ponowoczesność - czas karnawalu. Postmodernizm - filozofia blazna, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. CZERNIAKA i A. SZAHAJA, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 386; Z. BAUMAN, Socjologiczne teoriepostmoderny, [w:] Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, pod red. A. ZEIDLER-JANISZEWSKIEJ, Instytut Kultury, Warszawa 1991, s. 7.
 36. A. SZAHAJ, Postmodernizm a scjentyzm, "Zagadnienia Naukoznawstwa", 148 (2), 2001, s. 247, 250.
 37. A. SZAHAJ, Postmodernizm a scjentyzm, [w:] Kultura jako przedmiot badań. Studia filozoftczno-kulturoznawcze, pod red. B. KOTOWEJ, J. SÓJKI i K. ZAMIARY, Poznań 2001, s. 75-76.
 38. P. THOMPSON, Postmodernism: Fatal Distraction, [w:] Postmodernism and Organizations, pod red. J. HASSARDA i M. PARKERA, Sage, London 1993.
 39. R.M. WEISS, Taking Science out o f Organizational Science: How Would Postmodernism Reconstruct the Analysis of Organizations?, "Organization Science", 11 (6), 2000, s. 712.
 40. R.M. WEISS, Taking Science out of Organizational Science: How Would Postmodernism Reconstruct the Analysis of Organizations?, "Organization Science", 11 (6), 2000, s. 709.
 41. W. WELSCH, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 365.
 42. K. WILKOSZEWSKA, Czym jest postmodernizm, Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie, Kraków 1997, s. 22.
 43. K. WILKOSZEWSKA, Wariacje na postmodernizm, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 105.
 44. K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 42.
 45. A. ZYBERTOWICZ, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 58-59.
 46. J. ŻYCIŃSKI, Apoteoza relatywizmu etycznego w postmodernizmie, "Ethos", nr 1-2, 1996, s. 174-175.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu