BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk
Title
Barometr stycznia
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 8, s. 30-33
Keyword
Rynek kapitałowy, Koniunktura gospodarcza, Sezonowość, Akcje, Inwestor giełdowy
Capital market, Business trends, Seasonal character, Shares, Stock exchange investor
Note
Zawiera tabale: [1]"Średnia stopa zwrotu z indeksu ogólnoświatowego w poszczególnych miesiącach okresu 1970-2004"; [2]"Poziom wskaźnika korelacji"; [3]"Premia wschodząca w styczniu danego roku oraz stopa zwrotu z indeksu ogólnoświatowego od lutego do grudnia tego samego roku w latach 1988-2004" oraz wykresy: [1]"Średnia stopa zwrotu z indeksu ogólnoświatowego od lutego do grudnia w okresie 1970-2004"; [2]"Średnia stopa zwrotu z indeksu giełdowego w danym kraju w okresie od lutego do grudnia w latach 1970-2004 w wybranych krajach dojrzałych"
Abstract
Na rynku akcji obserwowane są prawidłowości o charakterze sezonowym. Jednym z najciekawszych takich zjawisk jest efekt stycznia. Polega on na bardzo korzystnym zachowaniu kursów akcji spółek giełdowych w pierwszym miesiącu roku. W artykule omówiono zatem styczniową koniunkturę na światowych rynkach akcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu