BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniowska Joanna
Title
Problem migracji polskiej kadry medycznej
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 4, s. 18-22
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Swoboda przepływu osób w UE, Migracja zawodowa, Rynek pracy, Migracja zarobkowa
Economic and political integration of Europe, Freedom of movement for persons in the EU, Occupational migration, Labour market, Economic migration
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Na całym świecie nasila się zjawisko migracji personelu medycznego. W UE bezrobocie kształtuje się w granicach 10 procent a zapotrzebowanie na usługi medyczne jest duże. Podobnie jak w Polsce chorzy stoją w kolejkach do specjalistów. Według szacunków analityków w najbliższych latach w krajach UE może zwolnić się nawet 60 tys. etatów dla lekarzy. Skala deficytu wynika m.in. ze zmiany w prawie pracy wprowadzonej unijną dyrektywą, która zabrania lekarzom pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu. Przyczyną wzrostu popytu na lekarzy i pielęgniarki jest również zjawisko starzenia się społeczeństwa. Sytuacja ta oraz świadomość znacznie lepszych warunków materialnych i zawodowych stanowi dla polskiej kadry medycznej istotny impuls do wyjazdów zagranicznych. Nasilająca się migracja lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek prowadzi nieuchronnie do dezorganizacji pracy oddziałów szpitalnych i może jeszcze bardziej utrudnić dostęp do specjalistów. Celem artykułu jest przedstawienie problemu migracji polskiej kadry medycznej. Przedstawiono przyczynę i skalę zjawiska migracji. Poruszono również kwestie zagrożeń związanych z migracją oraz sposoby jej przeciwdziałania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Buchan, International Recruitment of Nurses: United Kingdom Case Study, Royal College of Nursing, London 2002.
 2. Ciągnie siostry do Unii, "Dziennik Łódzki" z 2.11.2004 r.
 3. G. Ciechomska, Kariera czy harówka, "Gazeta Lekarska" 2001, nr 3.
 4. Do pracy na weekend, www.esculap.pl z 21.02.2005 r.
 5. Duże wymagania za godziwe pieniądze, "Służba Zdrowia" 2005, nr 1-4.
 6. I. Hajnosz, Jak pielęgniarki przygotowują się do wyjazdu za ocean, "Gazeta Wyborcza" z 17.11.2004 r.
 7. I. Hajnosz, Kierunek Dania, "Gazeta Wyborcza" z 8.03.2004 r.
 8. I. Hajnosz, Odpływ lekarzy, "Gazeta Wyborcza" z 26.02.2004 r.
 9. Jadą znieczulać za granicę, "Gazeta Lekarska" 2004, nr 12.
 10. G. Juszczyk, Szpitale bez personelu?, "Służba Zdrowia" 2005, nr 9-12.
 11. K. Kasperkiewicz, Biały eksport, "Wprost" 2004, nr 37.
 12. J. Kielar, Polska kształci, inni korzystają, "Gazeta Prawna" z 22.07.2004 r.
 13. Lekarze nie chcą wyjeżdżać do Unii, "Gazeta Wyborcza" z 21.01.2005 r.
 14. B. Lisowska, Na sukces za granicą trzeba samemu zapracować, "Puls Medycyny" z 26.01.2005 r.
 15. Migracja polskich lekarzy za zachodnią granicę, "Gazeta Lekarska" 2004, nr 10.
 16. Niewiele więcej miejsc na studia medyczne, www.mp.pl/ kurier/ 04.01.2005
 17. Władze Irlandii pokryją koszty werbunku pielęgniarek z Polski i Indii, PAP, 16.02.2005 r.
 18. Zatrudnienie i migracja lekarzy Dolnego Śląska - raport DIL, Wrocław, listopad 2004, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu