BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Długosz Dagmir
Title
System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza uczestnika. Część II
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 5-6, s. 7-14
Keyword
Dialog społeczny, Spory zbiorowe, Polityka społeczna państwa, Negocjacje zbiorowe, Instytucje dialogu społecznego
Social dialogue, Collective disputes, Social policy, Collective bargaining, Social dialogue institutions
Company
Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych
Abstract
W drugiej części artykułu omawiającego system dialogu społecznego w Polsce zaprezentowano rządową inicjatywę Paktu dla Pracy i Rozwoju, omówiono wojewódzkie komisje dialogu społecznego, dialog branżowy i autonomiczny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K.W. Frieske, Trójstronna Komisja: dialog społeczny i legitymizacja, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Warszawa 2003, s. 236-243.
 2. K. Gadawska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego Systemowa analiza powitań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków 2002.
 3. L. Gilejko (red.), Związki zawodowe a restrukturyzacja, Warszwa 2003
 4. J. Hauser, M. Marody, Miękki kraj, "Polityka" 2001, nr 50.
 5. R. Herbut, J. Sroka, R. Skula, Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Raport z badań, Wrocław 2004.
 6. K. Kloc, Poland: Confined to the Public sector, w: Y. Ghellab, D. Vaughan-Whitehead (red.), Sectoral Social Dialogue in Future EU Members States. The Weakest Link, ILO 2003.
 7. "Pat - pakiet - pakt", Biuletyn Dialogu Społecznego. MGPiPS, czerwiec 2003 r.
 8. J. Raciborski, System rządów w Polsce między semiprezydencjalizmem a systemem parlamentarno-gabinetowym, w: Demokracja polska 1989-2003, Warszawa 2003, s. 92-96.
 9. Raport na temat funkcjonowania trójstronnych zespołów branżowych (wg stanu na 31 stycznia 2003 r.) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu Społecznego, luty 2003 r.
 10. E. Sobótka, Rola porozumień zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy i kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej w Polsce na tle porównawczym, w: W. Kozek (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 1997
 11. J. Sroka, Dialog społeczny w Polsce, w: J. Sroka (red.), Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2003, s. 37-40.
 12. J.A. Terra, Polityka negocjacji, paktów społecznych oraz konsolidacja demokratyczna w postkomunistycznej Europie, "Studia Polityczne" 1997, nr 7.
 13. G. Węcławicz, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Warszawa 2002.
 14. Zasady realizacji sektorowych programów restrukturyzacji, dokument Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu