BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruchin Wojciech
Title
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie vAT - czynności podlegające opodatkowaniu
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 2, s. 40-47, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Taxes, Value Added Tax (VAT)
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Unia Europejska (UE)
Court of Justice of the European Communities, European Union (EU)
Abstract
Autor zwraca szcególną uwagę na te rozstrzygnięcia, które stanowią wskazówki interpretacyjne dla przepisów art 2,3,5-7 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie podatku obrotowego - wspólny system podatku od wartości dodanej (jednolita podstawa opodatkowania - 77/388/EEC). W artykule omówiono orzeczenia ETS z zakresu: podatek od wartości dodanej, czynności zabronione, towary z dawnych kolonii, neutralność VAT, procedury celne, konserwacja towarów, mały zakres używania towarów, zużycie na cele osobiste, świadczenie usług - podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia usług, korzystanie z samochodu służbowego, ustalenie usługobiorcy, naprawy towaru, dostawa, korzystanie z nieruchomości, nieodpłatne zbycie, część majątku firmy oraz używanie samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DZ. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.
  2. Dz. Urz. EWG nr L 145/1.
  3. Profesjonalny Serwis Podatkowy (CD), Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu