BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejak Maciej
Title
Zastosowanie teorii Carolana w analizie szeregów czasowych na rynku walutowym na przykładzie kursu EUR/USD w latach 1983-2003
Application of Carolan's Theory in Analysis of Time Series on Foreign Exchange Market on Example of EUR/USD Exchange Rate in Years 1983-2003
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 42, s. 21-38, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza techniczna, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie cen, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Międzynarodowe rynki finansowe
Technical analysis, Time-series analysis, Prediction of prices, Investment decisions, International financial markets
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne modelu Carolana, genezę jego powstania oraz praktyczne przykłady jego zastosowania. Zaprezentowano również wyniki badań empirycznych wykonanych na danych dotyczących kursu EUR/USD z lat 1983-2003 i polegających na zastosowaniu modelu Carolana dla prognozowania zmian cen na rynku walutowym. W badaniach tych wykazano wysoką skuteczność analizowanego modelu prognostycznego, sięgającą blisko 69 procent

In this article presented basic theoretical guidelines of Carolan's model, its origin and practical examples of its application. Presented results of empirical researches lie in application of Carolan's model in forecasting of price changes on currency market. The researches show high effectiveness of analyzed forecasting model. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu