BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziomek Andrzej
Title
Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 1, s. 5-11
Keyword
Bezrobocie ludzi młodych, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Młodzież, Migracja zarobkowa, Produkt krajowy brutto (PKB), Poziom życia
Youth unemployment, Employment policy, Labour market, Youth, Economic migration, Gross domestic product (GDP), Living standard
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło Polakom rynki pracy niektórych państw członkowskich, tj. Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Od roku 2007 mogą to być rynki następnych państw Unii. Stwarza to możliwość i szansę na legalną pracę młodych Polaków poza granicami kraju. Ich sytuacja na krajowym rynku pracy jest bowiem niezwykle trudna.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biznes - Praca, "Newsweek Polska", 5.06.2005 r. s. 38.
 2. Boimy się bezrobocia i biedy. "Rzeczpospolita", 13.12. 2004 r.
 3. Buty Blaira, "Wprost", 14.08.2005 r., s. 32.
 4. Co piąty chce wyjechać. "Gazeta Prawna", 2.11.2005 r.
 5. Coraz więcej legalnej pracy. "Gazeta Prawna", 2.01.2006 r.
 6. Dzieci wysokiego kosztu. "Gazeta Wyborcza", 23-24.07.2005 r.
 7. Euro-entuzjaści znad Wisły. "Metro", 15-17.07 2005 r.
 8. "Gazeta Wyborcza", 12.12.2005 r.
 9. Jak znaleźć pracę w Europie. Trzysta tysięcy ofert, "Wprost", 27.04.2003 r. s. 16-17.
 10. R. Jończy, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z woj. opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 270.
 11. M. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywacja Polski?, IPiSS, Warszawa 2005, s. 241-291.
 12. Migracje. "Rzeczpospolita", 23.11.2005 r.
 13. Młoda emigracja, "Dziennik Bałtycki", 27.07.2004 r.
 14. Młodzi Polacy uciekają z ojczyzny, "Angora", 4.09.2005 r., "Angorka" - s. 2.
 15. Nie zalew, ale drenaż. "Gazeta Wyborcza", 27.02.2004 r.
 16. "Praca i Życie za Granicą" nr 16.
 17. Przegląd tygodnia. "Angora", 4.12.2005 r. s. 66.
 18. Pogoń za Unią. "Gazeta Wyborcza" z 22.04.2003 r.
 19. Polacy awansują, "Gazeta Wyborcza", 29.07.2005 r.
 20. Niemcy emigrują. "Gazeta Wyborcza", 7-8.01.2006 r.
 21. Szukam pracy w Unii, "Newsweek Polska", 1.06.2003 r.
 22. Unia da nam pracę. "Rzeczpospolita", 22.04.2003 r.
 23. Wielka Brytania też zyskała na rozszerzeniu z UE, "Gazeta Wyborcza", 12.12.2005 r.
 24. Więcej mówią, niż robią. "Rzeczpospolita", 29.06.2004 r.
 25. Wojna podatkowa. "Wprost", 11.04.2004 r.
 26. Województwo londyńskie, "Wprost", 31.07.2005 r. s. 26 (s. 20-30).
 27. Wyludnienie nam nie grozi. "Życie Warszawy", 4.05.2005 r.
 28. Zielony sen polskiego imigranta. "Rzeczpospolita", 30.12. 2005 r.
 29. A. Ziomek, Dylematy absolwentów na rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: Za chlebem... wyjechać czy zostać. Młodzi Polacy w poszukiwaniu swojej szansy w rok po wstąpieniu Polski do UE, materiały pokonferencyjne, Uniwersytet im. J. Długosza, Częstochowa 2006 (w druku).
 30. A. Ziomek, Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach regionu Górnego Śląska, Górnośląska Wyższa Szkota Handlowa, Katowice 2000, s. 21-22.
 31. A. Ziomek, Absolwenci studiów wyższych na rynku pracy przed i po wejściu Polski do UE - zarys uwarunkowań, Górnośląska Wyższa Szkota Handlowa, Katowice 2003, s. 11-12.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu