BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danowska-Prokop Barbara
Title
Stanowisko socjalistów wobec problemu koniunktury i bezrobocia w Polsce w okresie międzywojennym
The Socialists' Approach Towards the Prosperity and Unemployment in Poland in the Interwar Period
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 22, s. 61-76
Issue title
Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii
Keyword
Gospodarka, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Kryzys gospodarczy, Polityka przemysłowa, Polityka społeczna
Economy, Unemployment, Unemployment reduction, Economic crisis, Industrial policy, Social policy
Note
summ.
Abstract
Rożne grupy wchodzące w skład tzw. Obozu Śląskiego, tworzyły jednolitą populację, której zamiarem było poprawienie obowiązującej polityki gospodarczej, tym samym redukowanie bezrobocia oraz polepszenie sytuacji materialnej ludności. Autorka omówiła problem zmniejszającej się produkcji i wzrastającego bezrobocia w Polsce okresu międzywojennego (1919-1939).

All groups that formed the Camp of Silesian sanacja formulated the economic postulates which purpose was to repair or correct the current economic policy and in this way stimulate the circumstances, reduce unenployment and improve material situation. The main change in the policy took place in the mid - 30s when it appeared that a self - regulating mechanism of a market didn't work efficiently in the new economic realities. The change made the state interfere. The state had to create some better conditions for: a) better usage of the productive potential, b) retention of a steady pace in the economic growth, c) efficient work connected with unenployment. Silesian sanacja accepted all the activities of the government. Moreover, they worked out their own solution taking the autonomons competence of the Silesian province in the interwar period into account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu