BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Antoni, Mickiewicz Bartosz, Mickiewicz Paweł
Title
Wpływ współpracy transgranicznej na funkcjonowanie gospodarstw rozwojowych w rolnictwie
Influence of Transboder Cooperation on Developing Farms Functioning in Agriculture
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 45-56, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Gospodarstwa rolne
Border areas, Region cross-border cooperation, Arable farm
Note
summ.
Country
Euroregion Nysa, Euroregion Pomerania, Euroregion Pro Europa Viadrina, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion
Abstract
Autorzy przeprowadzili badania dotyczące obszarów przygranicznych, ich strategicznego znaczenia w rozwoju regionalnym kraju oraz kształtowania się relacji i powiązań integracyjnych w Europie. Badaniami objęte zostały wszystkie euroregiony na pograniczu zachodniej Polski, czyli: Nysa, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro-Europa Viadrina, Pomerania. W badanej zbiorowości wybrane zostały gospodarstwa rolne o charakterze rozwojowym i towarowym. Pytania dotyczyły informacji o respondencie i gospodarstwie, oceny warunków funkcjonowania gospodarstwa, źródeł finansowania działalności gospodarczej, zagadnień rynku, opinii rolników na temat szans rozwoju gospodarstwa, zagadnień doradczych i rozwojowych obszarów przygranicznych oraz ochrony środowiska naturalnego.

Developing farms in the Euroregion Pomerania: Nysa, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina - chance for competitiveness for Polish agriculture in conditions of integration with the EU. The studies had the aim to estimate the influence of factors conditioning economic efficiency of developing farms' owners. It was also important to study in how what scale Polish farms can competitive successfully with farms from German part of the Euroregion. (original anstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białobrzeska R., Kisiel R., Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, 2003.
  2. Duczkowska-Małysz K., Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Strategia doradztwa realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, CROW ART, Olsztyn 1997.
  3. Karwowski J., Burlita A., Handel przygraniczny jako jedna z form aktywizacji gospodarczej, [w:] Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, red. M. Kłodziński, A. Rosner, PAN IRWiR, SGGW, Warszawa 1996.
  4. Siebert R., Doświadczenie wschodnich obszarów Niemiec z procesem restrukturyzacji rolnictwa i wsi, red. R. Kobyliński.
  5. Stańko S., Procesy dostosowawcze gospodarstw indywidualnych w rejonach przygranicznych do gospodarki rynkowej, [w:] Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, PAN, IRWiR, SGGW Warszawa 1996.
  6. Stuczyński T., Budzyńska K. Gawrysiak L., Żaliwski A., Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, "Biuletyn Informacyjny IUNG" 2000 nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu