BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mongiało Dariusz
Title
Kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami
OECD countries in international trade of services
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 4, s. 69-84, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Międzynarodowa wymiana usług, Usługi, Statystyka handlu zagranicznego
International trade in services, Services, International trade statistics
Note
summ., rez.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rolę, jaką odgrywają kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami. Na podstawie dostępnych danych statystycznych (z publikacji OECD i Światowej Organizacji Handlu) podano pozycje, jakie zajmowały na początku XXI w. w światowej wymianie usługowej państwa OECD oraz ich stopień specjalizacji w eksporcie usług. (abstrakt oryginalny)

In the study the role of the OECD countries in the international trade of services was presented. Based on available statistical data (from OECD and World Trade Organization publications) the positions took up by the OECD countries in the beginning of the XXI century in the services exchange and their specialization level in export of services were given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, The Manchester School of Economic and Social Studies, No. 2
 2. Balassa B. (1989), Comparative advantage, trade policy and economic development
 3. Deardorff A.V. (1985), Comparative Advantage and International Trade and Investment in Services, w: Stern R. M. (red.), Trade and investment in services: Canada/US perspectives, Toronto: Ontario Economic Council
 4. Meyer B., Milewski D., Panasiuk A., Szostak D. (2005), Usługi turystyczne i hotelarskie, w: Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Lafay G. (1992), The measurement of revealed comparative advantages, w: International Trade Modelling, Chapman & Hall Ltd
 6. Misala J. (2004), Współczesne teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej i zagranicznej polityki handlowej, SGH, Warszawa
 7. Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa
 8. Mongiało D. (2005), Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, „Ekonomia" nr 15
 9. OECD (2003), A taxonomy of statistical indicators for the analysis of international trade and production
 10. Światowa Organizacja Handlu (2006), dokument nr S/C/W/27/Add.2 z 11.07.2006
 11. Światowa Organizacja Handlu (2006), International Trade Statistics
 12. United Nations, UNCTAD, OECD, European Commission, Światowa Organizacja Handlu, IMF (2002), Manual on Statistics of International Trade in Services, Genewa, Luksemburg, Nowy York, Paryż, Waszyngton D.C.
 13. United Nations (1982), Changing patterns of trade in world industry: an empirical study on revealed comparative advantage, New York
 14. Vollrath T.L. (1991), A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage, Weltwirtschaftliches Archiv, No. 127 (2)
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu