BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Wioletta
Title
Wykorzystanie informacji kosztowej w prowadzeniu działalności gospodarczej
Costs information usage in the business activity
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 27, nr 83, s. 5-18, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rachunkowość, Informacja biznesowa, Działalność gospodarcza
Accounting, Business information, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koszty stanowią nieodłączny element każdego rodzaju działalności gospodarczej. Informacji o ich wielkości i strukturze dostarcza rachunkowość finansowa. Wiedza i doświadczenie zarządzających, wspomagane rachunkowością zarządczą, sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji. W efekcie świadome zarządzanie kosztami może stanowić uniwersalną strategię w kształtowaniu wyników finansowych i przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

The costs are the inseparable factor of every kind of management activity. The financial accounting delivers information about their scale and structure. Knowledge and experience of managers assisted by management accounting foster undertaking rational decision. In effect rational management accounting might be universal strategy in creation of the financial results and the predominance on the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 4. Jarugowa A., Nowak W. A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk l997.
 5. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Matuszewicz J., Rachunek koszów, Finans-Serwis, Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Spółka z o.o. w Warszawie, Warszawa 1997.
 7. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 9. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. [10] Sawicki K., (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1999.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 11. Świderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Szychta A., System kosztów docelowych i inne japońskie koncepcje a rachunek kosztów działań, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, tom 16 (72), Warszawa 2003.
 13. Turyna J. Pułaska-Turyna B., Rachunek kosztów i wyników, Finans-Servis Zespól Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Warszawie, Warszawa 1996.
 14. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 15. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 16. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Publikacja częściowo finansowana przez Komitet Badań Naukowych l H02D 00816, Bydgoszcz 2001.
 17. Wilson R. M.S., Hugh G., Financial analysis, Cassel Educational Limited, London 1987.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu