BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagożdżon Beata
Title
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2006, nr 1, s. 16-19
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor prywatny, Sektor publiczny w gospodarce, Finansowanie inwestycji, Regulacje prawne, Podatki, Drogi publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Private sector, Public sector in economy, Investment financing, Legal regulations, Taxes, Highway road
Abstract
Regulacja zasad współpracy sektorów publicznego i prywatnego w sferze działalności publicznej była w Polsce przedmiotem dyskusji od wielu lat. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została przyjęta przez Sejm 28 lipca 2005 r., a weszła w życie 7 października 2005 r. Istotą PPP jest zaangażowanie finansowe partnera prywatnego w określone przedsięwzięcia inwestycyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu