BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiński Aleksander
Title
Najnowsze zmiany prawa geologicznego i górniczego
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 1, s. 2-10
Keyword
Prawo geologiczne i górnicze, Regulacje prawne, Ustawodawstwo gospodarcze, Prawo gospodarcze, Koncesje, Górnictwo, Odszkodowania, Roszczenia
Geological and mining law, Legal regulations, Economic legislation, Economic law, Concessions, Mining sector, Compensation, Claims
Abstract
Prawo geologiczne i górnicze było już wielokrotnie nowelizowane, co jednak nie doprowadziło do rewolucyjnej przebudowy dotychczasowych rozwiązań. Ocena ta odnosi się także do regulacji dokonanych w kwietniu 2005 r. Ustawodawca po raz kolejny skoncentrował się na kwestiach mniej istotnych, uchylając się od podjęcia próby zmian o charakterze strukturalnym. Znaczące zmiany odnoszą się głównie do modelu koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu