BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ożóg Marcin
Title
W oczekiwaniu na Placanica. Usługi hazardowe w prawie wspólnotowym
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, nr 1, s. 20-27
Keyword
Hazard, Grupa interesu, Przestępstwa gospodarcze, Przestępczość, Dyrektywy WE, Prawo WE
Hazard, Interest group, Economic crimes, Crime, EC directives, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Działalność hazardowa jest sferą życia społecznego i gospodarczego, w której krzyżują się interes fiskalny państwa z interesem osób prywatnych zamierzających czerpać lub czerpiących zyski z działalności hazardowej. Z uwagi na ogrom przepływu środków finansowych znacznej wagi nabiera problematyka zapobiegania i zwalczania występujących w tej sferze zjawisk przestępczych. Także państwa Wspólnoty zajęły się tym zagadnieniem, czego początków należy upatrywać w wydanym w 1992 r. orzeczeniu w sprawie gier hazardowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu