BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur-Wierzbicka Ewa
Title
Ile kosztuje zarządzanie proekologiczne
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 3, s. 22-24
Keyword
Zarządzanie ekologiczne, System zarządzania środowiskiem, Normy ISO 14001, Koszty ochrony środowiska
Ecological management, Environment management system, ISO 14001, Environmental protection costs
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak duże w rzeczywistości są koszty związane z wdrożeniem, a następnie z utrzymaniem systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach? Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach należących do przemysłu chemicznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. EJDYS, Koszty i korzyści wdrażania zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, [w:] Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, R. MIŁASZEWSKI (red.), PZIiTS Poznań, Poznań-Bia-łystok 1999, s. 151.
  2. M. SOBCZYK, Statystyka, PWN, Warszawa 2002, s. 237-239.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu