BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziński Tomasz
Title
Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwowej Inspekcji Pracy za delikt administracyjny
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 3, s. 21-26
Keyword
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Odszkodowania, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Regulacje prawne, Skarb Państwa
Liability for damages, Compensation, Labour law, Labour legislation, Legal regulations, State Treasury
Company
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Abstract
Od 1 września 2004 r. została zaostrzona odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy, niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność ta dotyczy także PIP. Autor na tle nowelizacji instytucji prawa cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa omawia odpowiedzialność za delikt administracyjny wyrządzony przez sprzeczne z prawem działania administracyjne Państwowej Inspekcji Pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu