BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowski Michał
Title
Zabezpieczenia wykonania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 3, s. 16-20
Keyword
Zakaz konkurencji, Polityka zatrudnienia, Naruszenie przepisów prawa, Zatrudnienie, Konkurencja rynkowa, Roszczenia, Klauzula konkurencyjna
Non-competition, Employment policy, Violation of the law, Employment, Market competition, Claims, Non-competition clause
Abstract
Zawieranie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy stało się praktyką życia gospodarczego. Pracodawcy i pracownicy powinni w związku z tym zdawać sobie sprawę ze specyfiki klauzul konkurencyjnych i warunków prawidłowego ich funkcjonowania. Autor omawia prawne możliwości zapewnienia wykonania przez pracowników obowiązków, jakie nakłada na nich ten rodzaj umowy. Analiza obejmuje środki prewencji przed naruszaniem obowiązków umownych oraz rozwiązywania problemu już dokonanych naruszeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu