BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryszard Katarzyna
Title
Opodatkowanie pojazdów mechanicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 3, s. 16-24
Keyword
Podatki, Samochody, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Taxes, Automobiles, Value Added Tax (VAT)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Opodatkowanie pojazdów we Wspólnocie jest w najwyższym stopniu niezharmonizowane, poza podatkiem od wartości dodanej, w ramach którego obowiązują jednak szczególne uregulowania w odniesieniu do nabycia nowych pojazdów. Podatki i opłaty pobierane w państwach członkowskich w odniesieniu do pojazdów mechanicznych różnią się znacząco między sobą nie tylko wysokością, ale także strukturą i zakresem opodatkowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu