BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mackiewicz Michał
Title
Przyczyny deficytu finansów publicznych w świetle nowej ekonomii politycznej
The Public Finance Deficit From the Perspective of the New Political Economics
Source
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 3, s. 1-22, bibliogr. 45 poz.
Keyword
Modele ekonomiczne, Finanse publiczne, Polityka makroekonomiczna
Economic models, Public finance, Macroeconomic policy
Note
Pełny tekst artykułu w jęz. angielskim dostępny w numerze specjalnym „Gospodarki Narodowej”: The National Economy Special Issue 2006, s. 141-161.
Abstract
Autor powołuje się na badania, z których wynika, że utrzymujący się deficyt finansów publicznych w Polsce wynika w znikomym stopniu z przyczyn koniunkturalnych, natomiast w głównej mierze odzwierciedla działanie czynników strukturalnych. Oznacza to, że nie jest on jedynie zjawiskiem powstającym w sposób automatyczny w czasie recesji, lecz jest świadomie wywoływany w procesie kształtowania polityki fiskalnej. Dlatego pytania zarówno o jego przyczynę, jak i o środki zaradcze powinny zdaniem autora odnosić się do mechanizmów podejmowania decyzji dotyczących polityki gospodarczej. Przy analizie wykorzystano model Perssona i Tabelliniego.

The article examines mechanisms governing public finance and budget deficits in democratic countries as well as tendencies toward an increase in the overall level of public spending. The study points to the existence of two important mechanisms behind an excessive public finance deficit and the consequent accumulation of debt in democratic countries. The first mechanism is based on a situation in which decisions are made by many independent entities in a decentralized budgetary process. These entities are not fully responsible for the consequences of their decisions. The second mechanism involves the problem of proper representation of the people under the information asymmetry between voters and fiscal policy makers.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina A., [1992], Political Models of Macroeconomic Policy and Fiscal Reform, The World Bank, Working Paper WPS 970.
 2. Alesina A., Drazen A., [1991], Why are Stabilizations Delayed, "American Economic Review", No 82, s. 1170-1188.
 3. Alesina A., Hausmann R., Hommes R., Stein E., [1996], Budget Institutions and Fiscal Performance in Latin America, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 5586.
 4. Alesina A., Perotti R., [1995], The Political Economy of Budget Deficits, IMF Staff Paper 42.
 5. Alesina A., Perotti R., [1996], Budget Deficits and Budget Institutions, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 5556.
 6. Alesina A., Roubini N., Cohen G.D, [1997], Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, Cambridge MA.
 7. Alesina A., Tabellini G., [1987], A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt in a Democracy, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 2308.
 8. Blankart C.B., Koester G.B., [2004], Virginia's Public Choice versus Cambridge's Political Economics, referat wygłoszony na konferencji European Public Choice Society Annual Meeting, Berlin, 16-18 kwietnia.
 9. Buchanan J.M., Wagner R.E., [1977], Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, Academic Press Inc.
 10. Brender A., Drazen A., [2004], Political Budget Cycles in New versus Established Democracies, Bank of Israel, Discussion Paper No 2005.04.
 11. Chari V.V., Cole H., [1993], Why Are Representative Democracies Fiscally Irresponsible?, Federal Reserve Bank of Minneapolis Staff Report 163.
 12. Coricelli F, Ercolani V, [2002], Cyclical and Structural Deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union, Centre for Economic Policy Research, London, Discussion Paper No 3672.
 13. Cukierman A., Meltzer A., [1986], A Positive Theory of Discretionary Policy, The Cost of Democratic Government and The Benefits of A Constitution, Economic Enquiry 24.
 14. Drazen A., [2000a], Political Economy in Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton.
 15. Drazen A., [2000b], The Political Business Cycle After 25 Years, Princeton University Press, Princeton, MA.
 16. Gleich H., [2003], Budget Institutions and Fiscal Performance in Central and Eastern European Countries, European Central Bank, Working Paper No 215.
 17. Hallerberg M., von Hagen J., [1999], Electoral Institutions, Cabinet Negotiations, and Budget Deficits in the European Union, [w:] Poterba, von Hagen 1999.
 18. Hibbs D., [1977], Political Parties and Macroeconomic Policy, American Political Science Review 71.
 19. Hibbs D., [1987], The American Political Economy: Macroeconomics and Electoral Politics in The United States, Harvard University Press, Cambridge MA.
 20. Komisja Europejska, [2004, 2003], Pre-accession Economic Programmes of Acceding and Other Candidate Countries: Overview and Assessment, seria European Commission Enlargement Papers.
 21. Kontopoulos Y, Perotti R., [1999], Government Fragmentation and Fiscal Policy Outcomes, [w:] Poterba, von Hagen [1999].
 22. Krajewski P., [2005], Strukturalny i cykliczny component deficytu budżetowego w Polsce, praca doktorska, maszynopis powielany.
 23. Mackiewicz M., [2005], Problem wyboru regul polityki fiskalnej w warunkach gospodarki polskiej, praca doktorska, maszynopis powielany.
 24. Milesi-Ferretti G.M., [1997], Fiscal Rules and the Budget Process, Centre for Economic Policy Research, London, Discussion Paper No 1664.
 25. Mueller B.C., [2003], Public Choice HI, Cambridge University Press, Cambridge.
 26. Nazarovets N., [2001], Fiscal Discipline and Budgetary Institutions in Ukraine, Kyiv-Mohyla Academy, Kijów.
 27. Nordhaus W.D., [1975], The Political Business Cycle, Review of Economic Studies No 43.
 28. Persson T., Tabellini G., [1997], Political Economics and Macroeconomic Policy, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 6329.
 29. Persson T, Tabellini G., [1999], Political Economics and Public Finance, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 7097.
 30. Persson T., Tabellini G., [2002], Political Economics. Explaining Economic Policy, The MIT Press, Cambridge MA.
 31. Poterba J., von Hagen, [1999], Fiscal Institutions and Fiscal Performance, University of Chicago Press, Chicago.
 32. Rogoff K., [1990], Equilibrium Political Budget Cycles, American Economic Review 80.
 33. Rogoff K., Sibert. A., [1988], Elections and Macroeconomic Policy Cycles, Review of Economic Studies 55.
 34. Roubini N., Sachs J., [1988], Political and Economic Determinants of Budget Deficits in The Industrial Countries, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 2682.
 35. Snowdon B., Vane H., [2003], Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 36. Tabellini G., [1987], Money, Debt And Deficits in A Dynamic Game, Journal of Economic Dynamic And Control 10, s. 427-442.
 37. Tabellini G., [1991], The Politics of Intergenerational Redistribution, Journal of Political Economy No 99, s. 335-357.
 38. Velasco, [1999], A Model of Endogenous Fiscal Deficit And Delayed Fiscal Reforms, [w:] Poterba, von Hagen, [1999].
 39. von Hagen J., [1992], Budgeting Procedures and Fiscal Performance in the European Communities, Commission of the European Communities, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Paper No 96.
 40. von Hagen J., Hallet A.H., Strauch R., [2001], Budgetary Consolidation in EMU, European Commission Economic Paper No 148.
 41. von Hagen J., Harden I., [1994], National Budget Process and Fiscal Performance, European Economy Reports and Studies 3.
 42. von Hagen J., Harden I., [1996], Budget Process and Commitment to Fiscal Discipline, IMF Staff Papers.
 43. von Hagen J., Hallet A.H., Strauch R., [2002], Budgetary Institutions for Sustainable Pubic Finances, [w:] Buti M., von Hagen J. (eds.), 2002, The Behaviour of Fiscal Authorities, Palgrave, Houndmills.
 44. Weingast B.R., Shepsle K., Johnsen C., [1981], The Political Economy of Benefit And Cost: A Neoclassical approach to Distributive Politics, Journal of Political Economy 89, s. 642-664.
 45. Ylaoutinen, [2004], Fiscal Frameworks in the Central and Eastern European Countries, Ministerstwo Finansów Finlandii, Discussion Paper No 72.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu