BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrońska-Nowak Bogna, Skorupińska Katarzyna
Title
Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich
Labor Market Flexibility and Institutions in European Countries
Source
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 3, s. 23-40, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Płace realne, Instytucje rynku pracy, Mobilność siły roboczej, Rynek pracy
Real wages, Labour market institutions, Labour force mobility, Labour market
Abstract
Sztywność rynku pracy, nazywana też brakiem jego elastyczności, od dawna traktowana jest jako ważny czynnik, który ma istotny negatywny wpływ na sytuację na rynku pracy w Europie. Celem tego opracowania jest przedstawienie zmiennych wpływających na zróżnicownie elastyczności rynku pracy w krajach OECD, ze zwróceniem szczególnej uwagi na państwa "starej" UE. Analiza obejmuje zarówno tradycyjne podejście do elastyczności oparte na zależności między płacami realnymi a wydajnością pracy, jak również podejście obejmujące instytucjonalny aspekt elastyczności rynku pracy.

Labor market inflexibility has long been seen as an important factor with a negative influence on European labor markets. The article aims to present factors determining the flexibility of labor markets in OECD countries, with a special focus on "old" EU member states. The analysis covers both a traditional approach to labor market flexibility based on the relationship between real wages and productivity and an approach covering the institutional aspect of labor market flexibility.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adnett N., [1996], European Labour Markets and Policy, London-New York.
 2. Barrell R., Genre V, [1999], Labour Market Reforms in the UK, Denmark, New Zealand and the Netherlands.
 3. Bellman L., Moller J., [1993], Institutional influences on interindustry v
 4. age differentials, Institute for Employment Research.
 5. Bishop K., [2004], Working time patterns in the UK, France, Denmark and Sweden, Labour Market Division, Office for National Statistics.
 6. Blanchard OJ., Wolfers J., [2000], The role of socks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence, "Economic Journal", 110.
 7. Blau F.D., Kahn L.M., [1996], International differences in male wage inequality: Institutions versus marker forces, "Journal of Political Economy", 104.
 8. Calmfors L., Driffill J., [1988], Centralization of wage bargaining, "Economic Policy", 2.
 9. Carley M., [2002], Industrial relations in the EU Members States and Candidate Countries, European Industrial Obsevatory.
 10. Demekas D., [1995], Labour Market Institutions and Flexibility in Italy, "Labour", 1.
 11. EMU and labour market flexibility, [2003], HM Treasury, London.
 12. Dicks M., Papadavid P., [2002], The Causes of Unemployment, Lehmn Brothers Structural Economics Research Paper, 5.
 13. Dolado J.J., Garcia-Serano, Jimeno J.E, [2002], Drawing Lessons from the Boom of Temporary lobs in Spain, "The Economic Journal", 112.
 14. Dolado J.J., Jimeno J.F., [1995], Why is Spanish unemployment so high?, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper, 5.
 15. Finn D., [2001], Modernisation or Workfare? New Labours Work-Based Welfare State, Competition & Change, 5.
 16. Gajewski P., Gawrońska-Nowak B., [2003], Employment and wage flexibility under integration. OECD countries study, 1970-2002, [in:] J.Y Lee, P. Ruffini (ed.), Regional Cooperation and Economic Integration - European and East Asian Experience, Inha University, Incheon.
 17. Hartog J., Teulings C., [1997], Corporatism or Competition?, Cambridge University Press.
 18. Jimeno J.F., [2002], A gradualist approach at labour market reforms: Employment policies in Spain (1976-2001), Beyond Transition - Development, Perspectives and Dilemmas Conference, CASE Foundation, Warsaw, 12-23 April.
 19. Kwiatkowski E., Socha M.W., Sztanderska U., [ 2001], Labour Market Flexibility and Employment Security, Employment Paper, 28.
 20. McOrmond T., [2004], Changes in Working trends over the past decade, National Statistics feature, 112.
 21. Monastiriotis V, [2003], A panel of regional indicators of labour market flexibility: the UK, 1979--1998, Royal Holloway, University of London: Discussion Papers in Economics 03/1.
 22. Nickell S., [1998], Unemployment: Questions and some answers, "Economic Journal", 108.
 23. Nickell S., [2001], Fundamental changes in the UK labour market, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 63.
 24. OECD, [2002], Employment Outlook, July (Paris).
 25. Solow R.M., [1998], What is Labour Market Flexibility? What is it Good for?, Proceedings of the British Academy, No 97.
 26. Soskice D., [1990], Wage determination: the changing role of institutions in advanced industrialized countries, Oxford Review of Economic Policy, 6.
 27. Strahl D., [1990], Metody programowania rozwoju spoleczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 28. Svejnar J., [2002], Wystąpienie na konferencji "W ślad za transformacją - perspektywy i dylematy rozwoju", Falenty koło Warszawy, kwiecień.
 29. Towalski R., [2001], Konflikty przemyslowe w Europie Zachodniej a konflikt przemysłowy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 30. Traxler E, [1996], Globalisation, collective bargaining and performance, University of Vienna.
 31. Unemployment and labour market institutions: Why reforms pay off, [2003], World EconomicOutlook.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu