BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Krystyna
Title
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Methods to Measure Enterprise Internationalization
Source
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 3, s. 41-58, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Enterprise internationalization, Company on the international market, Globalization of enterprise activity
Abstract
Stopień internacjonalizacji przedsiębiorstwa informuje o intensywności i zasięgu jego międzynarodowej działalności gospodarczej, czyli wskazuje on na poziom zaangażowania zasobów firmy poza granicami kraju macierzystego. Artykuł ma na celu: dokonanie przeglądu dotychczasowego dorobku naukowego z zakresu stosowanych miar stopnia umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa, weryfikację i ocenę przydatności najczęściej stosowanej miary tego zjawiska, a mianowicie wskaźnika transnacjonalizacji korporacji (TNI) oraz zaproponowanie modyfikacji tego wskaźnika.

The degree of internationalization of enterprises is determined by the intensity and scope of their business activity on foreign markets. The article consequently sets out to: review scientific achievements in measuring enterprise internationalization to date, verify and assess the usefulness of the most popular indicator known as the transnationality index (TNI) and propose modifications in this index.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dorrenbacher Ch., [2000], Measuring Corporate Internationalization, Discussion Paper, Wissen-schaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Berlin ISSN.
 2. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., [2000], Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. AE w Poznaniu.
 3. Hassel A., Hopner M., Kurdelbusch A., Rehder B., Zugerhor R., [2001], Two Dimensions of the Internationalization of Firm, Max-Planck-Institut fur Gesellschaftsforschung, Koln, Vol. 1.
 4. Ietto-Gillies G., [1998], Different Conceptual Frameworks for the Assessment of the Degree of Internationalization: an Empirical Analysis of Various Indices for the Top 1000 Transnational Corporations, Transnational Corporation, Vol. 7, Iss. 1.
 5. Ramaswamy K., Kroeck K.G., Renforth W., [1996], Measuring the Degree of Internationalization of a Firm: A Comment, Journal of International Business Studies, Washinghton: First Quarter, Vol. 27, Iss. 1.
 6. Ronen S., Shenkar 0., [1985], Clustering Countries on Attitudial Dimensions: A Review and Synthesis, Academy of Management Review, Vol. 10, Iss. 3.
 7. Rymarczyk J., [2004], Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Shift Toward Services, [2004], World Investment Report 2004, UNCTAD, New York-Geneva.
 9. Sullivan D., [1994], Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, Journal of International Business Studies, Washington, Second Quarter, Vol. 25, Iss. 2.
 10. Sullivan D., [1996], Measuring the Degree of Internationalization of a Firm: A reply, Journal of International Business Studies, Washington: First Quarter, Vol. 27, Iss. 1.
 11. UNICAD-UN, [1995], New York-Geneva.
 12. World Investment Report 1995, [1995], UNCTAD/UN, New York-Geneva.
 13. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, [2004], UNCTAD/UN, New York-Geneva.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu