BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szychta Anna
Title
Kierunki i metody badań naukowych w rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku
Directions and methods in management accounting research at the turn of the 20th century
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 27, nr 83, s. 97-115, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Metody badawcze
Accounting, Management accounting, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych kierunków i metod badań naukowych prowadzonych od około połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku w dziedzinie rachunkowości zarządczej przez uczonych zagranicznych, głównie z anglojęzycznego obszaru językowego. Opracowanie może stanowić punkt odniesienia do porównania i oceny zakresu, charakteru i metod dociekań naukowych w tej dziedzinie rachunkowości w rodzimych ośrodkach naukowych, a także do planowania i prowadzenia nowych projektów badawczych. Przedmiotem szczegółowych rozważań w artykule są następujące tematy: • współczesne tendencje rozwoju rachunkowości zarządczej, główne kierunki badawcze i cechy badań w dziedzinie rachunkowości zarządczej na świecie na przełomie XX i XXI wieku, • rola współczesnych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is presentation of main directions pursued and methods used in management accounting research since the mid-1990s by foreign researchers, mainly in the English-speaking countries. This study provides a basis and a point of reference for comparing and evaluating the scope and character of and methods used in management accounting research in domestic research institutions, as well as for planning and new research projects. The specific issues addressed in this article include: - contemporary trends in the development of management accounting in the world at the turn of the 20th century, - the role of contemporary empirical research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkinson A.A., Balakrishnan R., Booth P., Cote J.M., Groot T., Malmi T., Roberts H., Ulina E., Wu A., New Directions in Management Accounting Research, „Journal of Management Accounting Research", 1997, Vol. 9., s. 79-108.
 2. Carmona S., From Normative to Empirical Research in Management Accounting: The Case of Spanish-Speaking Countries, 4th Conference on „New Directions in Management Accounting: Innovation in Practice and Research", EIASM, Brussels, December 9-11, 2004.
 3. Foster G., Young S.M., Frontiers Management Accounting Research, „Journal of Management Accounting Research", 1997, Vol. 9, s. 63-77.
 4. Haldma T., Lats. K., Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies, „Management Accounting Research", December 2002, Vol. 13, No. 4, s. 379-400.
 5. Hopper T., Otley D., Scapens R., British Management Accounting Research: Whence and Whither: Opinions and Recollections, British Accounting Review", 2001, Vol. 33, s. 263-291.
 6. Hopwood A. G., „If only there were simple solutions, but there aren't": some reflections on Zimmerman 's critique of empirical management accounting research, „The European Accounting Review", 2002, Vol. 11, No. 4, s. 775-785.
 7. Ittner Ch. D., Emerging Issues in Managerial Accounting: North American Evidence, 4* Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9-11, 2004.
 8. Ittner Ch.D., Larcker D. F., Empirical managerial accounting research: are we just describing management consulting practice, „The European Accounting Review", 2002, Vol. 11, No. 4, s. 787-794.
 9. Ittner Ch.D., Larcker D., F., Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective, „Journal of Accounting and Economics", 2001, Vol. 1(32), s. 349-410.
 10. Jaruga A., Rachunkowość zarządcza - od systemu informacji do współuczestnictwa w zarządzaniu, ,”Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 41, SKwP, Warszawa 1997, s. 129-136.
 11. Jaruga A., Ho S.S.H., Management accounting in transitional economies, ,.Management Accounting Research", December 2002, Vol. 13, No. 4, s. 375-378.
 12. Kaplan R. S., The Role for Empirical Research in Management Accounting, „Accounting, Organizations and Society", Vol. 11, 1986, No. 415, s. 429-452, rep. [w:] R. Mattessich (ed.), Accounting Research in the 1980s and its Future Relevance, Research Monograph 17, The Canadian Certified General Accountants' Re- search Foundation, Vancouver 1991, s. 75-98.
 13. Kaplan R. S., The Evolution of Management Accounting, „The Accounting Review", July 1984, s. 390-418.
 14. Kaplan R.S., Innovation Action Research: Creating New Management Theory and Practice, „Journal of Management Accounting Research", Vol. 10, 1998, s. 89-118.
 15. Luft J., Shields M. D., Zimmerman's contentious conjectures: describing the present and prescribing the future of empirical management accounting research, „The European Accounting Review", 2002, Vol. 11, No. 4, s. 795-803.
 16. Lukka K., Mouritsen J., Homogeneity or heterogeneity of research in management accounting?, „The European Accounting Review", 2002, Vol. 11, No. 4, s. 805-811.
 17. Maher M.W., The Evolution on Management Accounting Research in the United States, „British Accounting Review", 2001, Vol. 33, s. 293-305.
 18. Management Accounting Concepts, International Management Accounting Practice Statement, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York 1998.
 19. Management Accounting Concepts, Proposed Revision to Statement on International Management Practice # l, Financial and Management Accounting Committee, IFAC, New York, Exposure Draft, January 1997.
 20. Mitchell F., Research and practice in management accounting: improving integration and communication, „The European Accounting Review", 2002, Vol. 11, No. 2, s. 277-289.
 21. [21 ] Mattessich R., Accounting and Analytical Methods, Richard D. IRWIN, INC., Homewood, 1964.
 22. Scapens R., Innovation in Management Accounting Practice and Research in the United Kingdom, 4' Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9-11, 2004.
 23. Selto F.H., Widener S.K., New directions in management accounting research: insights from practice, „Advances in Management Accounting", Vol. 12, EL- SEVIER JAI, Amsterdam, Boston 2004, s. 1-35.
 24. Shields M.D., Research in Management Accounting by North Americans in the 1990s, „Journal of Management Accounting Research", 1997, Vol. 9, s. 3-61.
 25. Sobańska L, Wnuk T., Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej"', SKwP, nr 56, Warszawa 2000, s. 215-221.
 26. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 27. Szychta A, The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, „Management Accounting Research", December 2002, Vol. 13, No. 4, s. 401-418.
 28. Wagenhofer A., Management Accounting Research in German-Speaking Countries, 4' Conference on New Directions in Management Accounting: Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9-11, 2004.
 29. Varmosi T.A., Continuity and change; management accounting during processes of transition, „Management Accounting Research", 2000, Vol. 11, s. 27-63.
 30. [30 ] Zimmerman J.L., Conjectures regarding empirical managerial accounting research, „Journal of Accounting and Economics", 2001, Vol. 1(32), s. 411-421.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu