BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Paweł, Trojanowski Zbigniew
Title
Uwarunkowania agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Conditions of Polish Agribusiness after Accession to the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 69-78, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Rolnictwo, Kryteria integracji z UE, Agrobiznes
Agriculture, EU enlargement criteria, Agrobusiness
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono okoliczności kształtowania się agrobiznesu w Polsce po 1989 roku, omówiono warunki, na podstawie których Polska stanie się członkiem UE oraz podjęto próbę odpowiedzi, czy wstąpienie Polski do UE na uzgodnionych warunkach spowoduje rozwój, czy też zapaść polskiego rolnictwa.

Agribusiness and its operating is the result of many factors influence, as well as macro and micro economics. The largest developmental change of Polish agriculture is connected to Polish accession to EU. Since 1994 Poland is obligated to adjust law, economy to European Union legal standards and agriculture to Common Agricultural Policy. The foundation of CAP are recognized as one of more stable principles in EU, however they are changing all the time (McSharry reform, Agenda 2000). The 1st of May 2004 will be very important for polish agribusiness but it doesn't mean the end of agribusiness changes nor from restructuring nor from modernization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mickiewicz A., Agrobiznes w aspekcie prognozowania zjawisk gospodarczych w regionie, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1996.
  2. Traccy M., Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych 1997.
  3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - projekt, 2004.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów nr 1268/1999 z 21 czerwca 1999 r., DzU WE nr L 161 z 26 czerwca 1999 r., art. 4 ust. 3.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu