BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Susmarski Sebastian
Title
Controlling w procesie zarządzania wartością Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Controlling in Value Based Management Process in Independent Public Complex of Health Care Facilities
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 221-230, bibliografia 6 poz.
Keyword
Controlling, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Opieka zdrowotna, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Controlling, Value Based Management (VBM), Health care, Independent public health care facilities
Note
summ.
Abstract
Budowanie wartości SPZOZ przebiegać powinno w perspektywie makroekonomicznej oraz mikroekonomicznej. O ile na ten pierwszy element SPZOZ wpływu nie mają, to w sferze mikro szczególną uwagę należy zwrócić na usprawnienie procesów wewnętrznych. Poprawa procesów organizacyjnych i zarządczych prowadzi do pozytywnych zmian w sferze finansowej, a w konsekwencji do stopniowego zwiększania wartości przedsiębiorstwa.

Increasing SPZOZ's value should take place in macroeconomic and microeconomic sphere. In this second thing, the most important is to improve internal process using controlling. Using controlling should increase effectiveness of SPZOZ. Probably this is the simplest way to improve the financial situation of SPZOZ and to increase the SPZOZ value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Trocki (red): Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, IPiS, Warszawa 2003.
  2. J. Nosko (red.): Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2001.
  3. Z. Leszczyński, T. Wnuk: Controlling, FRRwP, Warszawa 1999.
  4. G. K. Świderska (red): Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1998.
  5. M. Chalastra, S. Susmarski: Controlling, www.nord-comroiiing.com.pl.
  6. M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu