BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech-Rogosz Joanna
Title
Wpływ zjednoczenia Niemiec i transformacji gospodarki wschodnich Landów na zdolność konkurowania gospodarki niemieckiej
Innfluence of Germany Unification and Transformation of East German Economy on Competitiveness of the German Economy
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 22, s. 141-158
Issue title
Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii
Keyword
Gospodarka, Zjednoczenie Niemiec, Sytuacja gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Restrukturyzacja gospodarki
Economy, Unification of Germany, Economic situation, Economy competitiveness, Economic restructuring
Note
summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Niemcy należą do państw silnych gospodarczo, zaangażowanych w procesy zjednoczeniowe w Europie. W artykule omówiono trudności z jakimi borykają się Niemcy : rosnące bezrobocie, wysoki dług publiczny, duże koszty pracy, wysoki długookresowy eksport kapitału netto, oraz problemy strukturalne związane z transformacją wschodnioniemieckiej gospodarki.

The United Germany has struggled against considerable problems for the last decade. The most important issues are: 4,5 milion people of registered unemployment, high public debt and excessive share in GDP by tax burden and social expenses. Competitiveness of the German economy is unusually poor in comparision with the world`s biggest economic powers. Accoording to IMD ranking Germany is placed twelve in the year 2001. The analysis of the competitiveness of the economic structures requires taking into consideration certain specificity of the economy that resulted from the unification of two German states. The process of unification, although brought a lot of the positive effects, hasn`t been finished yet. Despite over 1 trillion DM transfers the east part of Germany lies in the structural crisis, it`s less competitive than the west part, that influences on the less competitiveness of all German economy on the international markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu