BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodak Andrzej
Title
Analiza składowych prostych w statystyce społeczno-gospodarczej
Analyse of straight line components in social and economic statistics
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 1, s. 1-13, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Analiza danych statystycznych, Statystyka społeczna, Statystyka gospodarcza, Metody statystyczne
Statistical data analysis, Social statistic, Economic statistics, Statistical methods
Abstract
Metoda konstrukcji składowych prostych pozwala na uzyskanie czynników, których interpretacja okazuje się znacznie lepsza niż w przypadku czynników głównych - tak "surowych", jak i rotowanych formułą varimax. Statystyka złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wymaga zgromadzenia wyników rozmaitych obserwacji, uzyskiwanych z różnorodnych badań. Zdaniem autora można zaryzykować stwierdzenie, że optymalność poprawnie skonstruowanych składowych prostych dla zagadnień tego rodzaju najczęściej będzie się mieścić w granicach 80-90 procent co jest poziomem na ogół wystarczającym i zapewniającym pożądaną jakość analizy.

The well-known purpose of classical multivariate analysis is an assessment of set of given objects on the account of some composite socio-economic phenomenon described by collection of statistical features, characterizing various aspects of investigated problem. The information database concerning the subject of research may, however, often consist of large number of features. Therefore it is useful to reduce the variable dimension without significant loss of model properties (especially variability).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gervini D., Rousson V. (2004), Criteria for Evaluating Dimension-Reduction Components for Multivariate Data, The American Statistician, vol. 58, nr l
  2. GUS (2003a), Rocznik Statystyczny Pracy 2003, Warszawa GUS (2003b), Powiaty w Polsce, Warszawa
  3. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" R. XV, z. 4
  4. Hotelling H. (1933), Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components, "Journal of Educational Psychology" vol. 24
  5. Kaiser H. F. (1958), The Varimax Criterion for Analytic Rotation in Factor Analysis, "Psychometrika" vol. 23
  6. Malina A. (2004), The Factor Analysis in Research of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure, "Statistics in Transition" vol. 6, nr 7
  7. Rousson V., Gasser T. (2003), Some Case Studies of Simple Component Analysis, Institute for Social and Preventive Medicine, Department of Biostatistics, University of Zürich, Switzerland, maszynopis (dostępny pod adresem: http://www.unizh.ch/biostat/Manuscripts/)
  8. Rousson V., Gasser T. (2004), Simple Component Analysis, "Applied Statistics" vol. 53
  9. Vines S. K. (2000), Simple Principal Components, "Applied Statistics" vol. 49
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu