BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewski Jacek M.
Title
Czy ochrona informacji firmy to wyłączny interes pracodawcy
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 3, s. 29-31, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Informacja w przedsiębiorstwie, Ochrona informacji niejawnych, Bezpieczeństwo danych
Information in enterprise, Protection of classified information, Data security
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na problem ochrony informacji w organizacji. Podkreślono konieczność stworzenia organizacyjnych podstaw do zarządzania bezpieczeństwem posiadanych informacji. Narzędziem, które temu służy jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Podkreślono, że bezpieczeństwo informacji zależy od każdego jej użytkownika bez względu na jego funkcję w organizacji i stanowisko służbowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BYCZKOWSKI M., MARCINIAK P., Dokumentacja: TISM Total Information Security Management ver. 1.4 RC 1; European Network Security Institute, Warszawa 2002.
  2. KULISIEWICZ T., KONARZEWSKI K., Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe sprostać współczesnym zagrożeniom informatyki - Bezpieczeństwo IT w Polsce - wyniki badań, materiały konferencyjne: BIN 2004; Audytel, Meta Group VAP, 10.09.2004.
  3. LIPNIOWIECKI M., Polityka bezpieczeństwa informacji w administracji państwowej, materiały konferencyjne: IV Symantec Security Conference, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 6.11.2003.
  4. SZYMAŃSKI J., Normy i standardy regulujące bezpieczeństwo systemów informatycznych u progu akcesji Polski do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne: IV Symantec Security Conference, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 6.11.2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu