BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Ewa
Title
Informacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji marketingowych
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 3, s. 39-42
Keyword
Informacja marketingowa, Informacja w podejmowaniu decyzji, Informacja dla potrzeb zarządzania
Marketing information, Information in decision making, Information for management needs
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie informacji marketingowej oraz jej cechy składające się na poszukiwaną przez decydentów użyteczność. Zwrócono również uwagę na problemy związane z procesem jej gromadzenia i wykorzystania w praktyce marketingowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. ALTER, Information Systems. A Management Perspective, Benjamin/Cummings Publishing Company, Menlo Park 1996, s. 30, 152-171.
 2. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. KRAMER, PWE, Warszawa 1994, s. 102.
 3. E. DULINIEC, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 s. 15-16.
 4. S. GORCZYŃSKI, Z informacją na bakier, IWZZ, Warszawa 1984, s. 20-43.
 5. Informacyjne przeciążenie menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 7, s. 41-42.
 6. J. KISIELNICKI, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Infor, Warszawa 2002, s. 8.
 7. E. KOLBUSZ, A. NOWAKOWSKI, Informacja w zarządzaniu, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 1999, s. 38.
 8. Z. MARTYNIAK, Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 534, Kraków 2000, s. 5-12.
 9. J. OLEŃSKI, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2003, s. 209-241.
 10. P.D. OLSON, Choices for Innovation - Minded Corporations, "Journal of Business Srategy", styczeń-luty 1990, s. 42-46, za: A.F. STONER, R.E. FREEMAN, D.R. GILBERT, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 589.
 11. N.F. PIERCY, M. EVANS, Marketing Book, Butterworth Heinemann 1994, za: A. STYŚ, Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opcja marketingowa, "Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu", nr 861, Wrocław 2003, s. 260.
 12. I.P. RUTKOWSKI, System informacji marketingowej - wartość i koszt informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, Kraków 1994, s. 45-62.
 13. B. STEFANOWICZ, Informacja jako zasób strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 7.
 14. A. STYŚ, Informacja w systemie badań marketingowych, "Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1004, Wrocław 2003, s. 102.
 15. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. BOROWIECKI i M. ROMANOWSKA, Difin, Warszawa 2001, s. 169-170.
 16. Systemy informatyczne zarządzania, red. T. WIERZBICKI, PWE, Warszawa 1985, s. 40.
 17. A.D. URSUŁ, Informacija, Nauka , Moskwa 1971, s. 190.
 18. "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 10, s. 33-35.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu