BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Preferowane sposoby dostępu do najnowocześniejszych technologii w krajach Unii Europejskiej
Preferred methods of accessing into the most advanced technologies in the countries of the European Union
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Statystyka, Nowe technologie
Statistics, High-tech
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wyniki badań wskazują, że uznaniem największej liczby kierowników zarówno w 2002, jak i w 2003 r., cieszyła się współpraca z dostawcami lub klientami. Na drugim miejscu znalazły się zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń. Znaczny odsetek przedsiębiorstw w prowadzeniu własnych prac B+R dostrzegał możliwość pozyskiwania najnowocześniejszych technologii. Znacznie rzadziej kierownicy przediębiorstw unijnych kojarzyli dostęp do najnowszej technologii ze współpracą z uniwersytetami lub specjalistami z zakresu B+R lub z zakupem zewnętrznej własności intelektualnej.

The article presents results of empiric surveys conducted amongst representatives of management boards functioning in 15 countries of the European Union concerning the most important methods of accessing into the most advanced technologies. Results of these surveys were presented in some profiles: the EU in general, selected Member States and surveyed enterprises by sector of activity, volume, period of functioning on the market and share of exports in turnovers in general. Results of surveys cover years of 2002 and 2003. On the basis of the surveys it is essential to ascertain that enterprises used a lot of methods of gaining advanced technologies. The most often used methods were concentrated on: co-operation with providers and customers, purchase of advances machines and devices, conducting research & development activities.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruk J. (2003), Zarządzanie zmianami oparte na modelu krzywej "S", (w:) Komputerowo zintegrowanezarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa
  2. Baruk J. (2004), Podstawowe aspekty odnowy modelu działalności przedsiębiorstwa, (w:) Nowoczesność przemysłu i usług, nowe wyzwania, pod red. J. Pyki, TNOiK, Katowice
  3. Baruk J. (2004a), Istota działalności innowacyjnej i jej utrudnienia, (w:) Człowiek i rynek, pod red. S. Partyckiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
  4. Baruk J. (2004b), Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej, "Problemy Zarządzania" nr l
  5. Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa
  6. Innobarometer, Directorate-General for Enterprise (2003, 2004), European Communities
  7. Jak znajdować innowacje (2004), "Zarządzanie na Świecie" nr 8
  8. Karwowski J. (2004), Partnerstwo w regionie - modny slogan czy determinanta rozwoju, (w:) Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  9. Kuczmarski Th. D. (2003), What is innovation? And why aren't companies doing more of it?, "Journal of Consumer Marketing" nr 6
  10. Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu (2001), "Zarządzanie na Świecie" nr 10
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu