BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska-Bocian Elżbieta
Title
Weksel własny jako sposób zabezpieczenia wierzytelności : Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 11, s. 34-36
Keyword
Weksle, Zabezpieczenie wierzytelności, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Ustawodawstwo gospodarcze, Wierzytelności, Prawo wekslowe, Roszczenia
Bill of exchange, Liability security, Supreme Court jurisdiction, Economic legislation, Liability, Bill of exchange law, Claims
Abstract
Wystawienie weksla własnego, najczęściej niezupełnego (in blanco), jako sposób zabezpieczenia wierzytelności zyskuje coraz większe znaczenie. Rozszerzenie się zakresu stosowania tej formy zabezpieczenia pociąga za sobą jednak powstawanie kolejnych problemów. Jednym z nich okazało się przedawnienie roszczenia wierzyciela wekslowego przeciwko wystawcy weksla własnego. Zagadnienie to było przedmiotem analizy dokonanej przez SN.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu