BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Tomasz, Werner Aleksander
Title
Outsourcing działalności bankowej wykonywany poza granicami Polski w świetle Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 11, s. 2-10
Keyword
Outsourcing, Bankowość, Ustawodawstwo gospodarcze, Banki, Prawo bankowe, Prawo WE
Outsourcing, Banking, Economic legislation, Banks, Banking law, European Community law
Abstract
W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, która wprowadziła przepisy dotyczące powierzania przez banki przedsiębiorcom zewnętrznym wykonywania pewnych czynności w ramach działalności bankowej. Autorzy artykułu krytycznie ustosunkowali się do założeń polskiego ustawodawcy, że outsourcing bankowy realizowany za granicą powienien podlegać bardziej restrykcyjnemu reżimowi prawnemu aniżeli zlecenie podobnych czynności wykonywanych w kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu