BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bugajny Tomasz, Pyła Marek
Title
Długofalowa polityka gromadzenia środków finansowych w ramach polskiego systemu gwarantowania depozytów
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 4 (29), s. 109-123
Keyword
Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking guarantee, Protecting bank deposit
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
W stabilizacji polskiego sektora bankowego istotną rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem tego typu instytucji jest wspieranie stabilności i przywracanie zaufania w przypadkach indywidualnych. Nie posiadają one jednak potencjału finansowego, który umożliwiałby im ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przywracanie równowagi w przypadku wystąpienia kryzysu bankowego. W artykule zwrócono uwagę na konieczność wypracowania odpowiedniego systemu gromadzenia środków, który uwzględniałby potrzeby sektora bankowego, skalę oszacowanego ryzyka w sektorze bankowym, oraz, z drugiej strony, nie stanowiłby nadmiernego obciążenia dla banków uczestników systemu, mogącego ograniczać efektywność ich działania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu