BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawski Michał
Title
Geneza handlu obrotu gazami cieplarnianymi
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 4-7
Keyword
Emisja zanieczyszczeń, Efekt cieplarniany, Ochrona środowiska, Rynek pozagiełdowy, Handel
Pollution emission, Greenhouse effect, Environmental protection, OTC market, Trade
Abstract
Autor opisuje genezę powstania systemu obrotu gazami cieplarnianymi nawiązując do Protokołu z Kioto oraz do Dyrektywy 2003/87/UE.W 2005 roku we wszystkich krajach UE uruchomiono system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla - EU ETS.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Polityka Klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Środowiska, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu