BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Wspólnotowy rynek emisji dwutlenku węgla - nowy obszar ryzyka dla uczestników rynku energii elektrycznej
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 8-15
Keyword
Emisja zanieczyszczeń, Ceny energii, Efekt cieplarniany, Handel, Ryzyko cenowe, Energetyka
Pollution emission, Energy prices, Greenhouse effect, Trade, Price risk, Energetics
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor opisuje teoretyczną przewagę systemu handlu emisjami wynikającą z połączenia zagwarantowania ograniczonej wielkości emisji, z możliwością handlu prawami do emisji, co ma gwarantować efektywność wykonania obowiązku środowiskowego - protokół z Kioto. Opisuje zasady funkcjonowania rynku emisji, metody określania początkowej wartości limitów emisji dwutlenku węgla oraz perspektywy funkcjonowania rynku energii elektrycznej w świetle rozwoju handlu emisjami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Austria focused on emissions trading, flexible mechanisms, w "Carbon Market Europe" 2003, nr7,
 2. A.D. Ellerman , D. Harrison: Emission trading in the U.S. Experience, Lessons and Considerations for Greenhouse Gases, PEW Center on Global Climate Change, Cambridge/Massachusets 2003
 3. Elsam looking to trade, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7; EdP concerned, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7;
 4. EU trade in CO2 emissions: 2005 launch deadline at risk, w "Deutsche Bank Research", Frankfurt nad Menem 2003.
 5. Experts trash outpost-Kyoto climate futures, w "Carbon Market News" 2005, nr z 21.02.2005.
 6. Financial institutions paying attention, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7;
 7. Green Paper on greenhouse gas emissions trading within European Union, Komisja Europejska, Bruksela 2000.
 8. D. Harrison, D.B. Radov : Evaluation of alternative initial allocation mechanism in a European Union greenhouse gas emissions allowance trading scheme, NERA, Cambridge/Massachusets 2002, s.1.
 9. Japan must spend 2 trillion yen to meet Kyoto targets, w "Carbon Market News" 2005, nr z 9.03.2005.
 10. T. Mullen: Even without Kyoto, GHG trading in the U.S. is set to soar,w "Platts Energy Business & Technology" 2003, nr 4.
 11. M. Puto : Podatki ekologiczne w krajach OECD, w "Zielone Brygady" 1998, nr 10 (112), 15-31 maja 1998.
 12. J. Sijm Komentarz eksperta - od "grandfathering" do aukcji, w "Carbon Market News" 2005, nr z 07.10.2005.
 13. K. Silverstein: Emissions Trading Faces Daunting Goals, RiskCenter 2005, www.riskcenter.com;
 14. Will Emission Trading Ever Take off?, w "Energy Forum" 2004, www.energyforum.net.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu