BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyńska-Charewicz Ewa
Title
Ryzyko w aspekcie finansowania działalności instytucji gwarantujących depozyty. Kierunki zmiany zasad finansowania działalności BFG
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 3 (28), s. 54-64
Keyword
Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking guarantee, Protecting bank deposit
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Przedstawiono kierunki zmian zachodzących w sposobach finansowania gwarantowania depozytów w poszczególnych krajach UE, jak i poza Unią. Przybliżono pożądane kierunki prac nad zreformowaniem funkcjonującego w Polsce od 10 lat systemu gwarantowania depozytów, w tym zasad jego finansowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu