BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Analiza możliwości redukcji kosztów osiągnięcia założonego limitu emisji w oparciu o rynek praw do emisji CO2
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 16-18
Keyword
Redukcja kosztów, Elektrownie wodne, Elektrownie, Koszty ochrony środowiska, Rynek energetyczny
Costs reduction, Hydroelectric power station, Power station, Environmental protection costs, Energy market
Abstract
Artykuł zawiera analizę możliwości redukcji kosztów osiągnięcia założonego limitu emisji w oparciu o rynek praw do emisji dwutlenku węgla dla producentów spalających paliwa kopalne - elektrowni opalanych węglem. Opisano także przykład rynku posiadającego znaczne zasoby energii wody.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu